Tilbake til kursfiler; Neste

Brannmur og gulvplater

Skriv ut

I denne modulen skal vi ta for oss hva en brannmur er, hvilke materialer en brannmur kan bestå av og hvilke regler som skal følges ved installasjon av brannmur/brannmursplater. Vi skal også se på hvilke krav som gjelder for gulvplater.

Brannmur, brannpanel og brannmursplater

Ulike ildsteder avgir ulik mengde varme, men felles for dem alle er at mengden varme som utvikles er i stand til å antenne brennbart materiale i umiddelbar nærhet. Hvor mye varme som avgis fra de ulike flatene på ildstedet, bak, side og fra glasset bestemmer hvilke avstander produktet må ha fra materialer som kan ta fyr. Vi bruker begrepet ”sikkerhetsavstand” for å omtale hvor nærme et produkt kan stå brennbare materialer. Alle våre produkter blir sendt til påkrevd sikkerhetstest hvor disse avstandene defineres og fastsettes. 

Hensikten med å bruke brannmur, brannpaneler eller brannmursplater er at de skal beskytte de brennbare materialene rundt ildstedet slik at disse ikke tar fyr. Ved bruk av slike produkter kan også sikkerhetsavstandene reduseres og ildstedet monteres nærmere vegg. Som selger er det også viktig at du informerer om strålevarmen fra glasset og cirka radius på strålevarmen.

!Det hjelper ikke å ha beskyttet brennbare materialer i bak- og sidekant om strålevarmen fra glasset treffer et for nært plassert møbel og antenner dette.

Nedenfor viser vi et utdrag av tegningene fra ”Generelle Norske ildstedsregler” som viser  sikkerhetsavstander  i en generell oppstilling mot brannmur når ildstedet er uten dokumentasjon. Brannmuren skal være så stor at ildstedets ytterflate ikke kommer nærmere brennbart materiale enn 300mm.

For ildsteder med dokumentasjon vil de riktige avstandene alltid oppgis i monteringsanvisningen. For eksempel kan ovner med enkelt sideglass kreve inntil en meter avstand fra sideglassene og til brennbart materiale på grunn av den sterke strålevarmen. 

Definisjoner

BRANNMUR, kan bygges opp av Leca® blokker (eller tilsvarende produkt), murstein(teglstein) eller Siporex (eller tilsvarende produkt). Den må være minimum 10cm tykk og framsiden må pusses. En brannmur kan males, slammes/pusses eller den kan dekkes med keramiske fliser/naturstein.

BRANNPANEL/PLATER er ferdige paneler/plater som monteres mot veggen. Disse har ofte en luftespalte i bakkant og luftinntak i underkant eller sider som skal sikre en kjølende luftstrøm langs veggen. Med slike produkter følger det en monteringsanvisning som skal følges. Pr dags dato er det flere typer på markedet. Brannmursplater av type Samotec 225 eller Ventotek er begge plater i 5 cm tykkelse. Nordpeis leverer også slike brannmursplater med henholdsvis 6,5 eller 3cm tykkelse. Ikke alle brannmursplater/paneler kan dekkes med keramiske fliser/naturstein og det er viktig å gjøre seg kjent med hvilken overflatebehandling platene tåler.

GLASSBRANNMUR er en varmeisolerende glassplate med luftespalte i bakkant som kan monteres på vegg etter medfølgende monteringsanvisning og er et nylig godkjent alternativ til brannmur fra Nordpeis.

 

 

Nye produkter som skal kunne brukes som brannmur må ha godkjenning fra Sintef eller tilsvarende og det skal alltid følge med monteringsanvisning.

 

 

!Det er en vanlig misforståelse at gipsplater kan brukes som brannmur. Gipsplater eller doble gipsplater er IKKE godkjent som brannmur. Naturstein er heller ikke godkjent som brannmur.

Gulvplater

Hvis gulvet under og foran ildstedet er av brennbart materiale, skal det være kledd med stålplate eller annet egnet og ubrennbart materiale. Dette for å beskytte gulvet mot eventuelle glør eller gnister som ellers kunne antent gulvet.  Gulvet under ildstedet skal være dekket i hele produktets bredde og dybde. Alternativer til stålplate kan være skiferheller, keramiske fliser eller varmebestandig glass som er produsert for formålet.

Dersom man ønsker å benytte fliser må man være ekstra påpasselig med at fugene blir tette. Platen skal dekke gulvet til minst 300 mm fra peisbunnens forkant. Gulvbelegg som nålefilt, vinylbelegg og kork skal alltid fjernes under gulvplate og under ildsted.

 

Ulik utforming

Gulvplater kommer i forskjellige former og fasonger. Så lenge kravene i forhold til brannsikkerhet er oppfylte har man i stor grad fritt spillerom. Enkelte ildsteder kommer med spesialdesignede gulvplater som følger designen og dermed setter det lille ekstra preget på produktet. I andre tilfeller kan kunden ha ønsker om materialer og utforming. Kjenner du utvalget og mulighetene godt vil du ha et fortrinn i å hjelpe kunden til riktig løsning.

 

Gulvplater ved åpen fyring

Der peisbunnen er ført minst 300 mm fram foran peishetten, og avstanden fra peisbunnens forkant til ildrommets indre hjørne eller kant er minst 800 mm, kan plate på gulvet sløyfes.

Når peisbunnen er høyere enn 470 mm, skal gulvplatens framspring forlenges med samme mål som høydeøkningen. F. eks. Hvis peishøyden er 900 mm blir kravet til plate 900 mm – 470 mm + 300 mm = 730 mm.

Opplysningene er hentet fra Byggdetaljblad 552.135

NB! Våre peiser/ovner er å anse som lukkede ildsteder.

 

Sist endret: Thursday, 16 August 2012, 08:58 AM