Tilbake til kursfiler;

Avslutningshilsen

Skriv ut

Gratulerer

 

Du har nå avsluttet Nordpeis skolen og bestått alle modulene!

 

Du er med dette å betrakte som en autorisert Nordpeis selger.

Vi håper kunnskapen du nå har tilegnet deg kommer til nytte i din hverdag som butikkselger.

 

Det at du kan  fremstå med trygghet og faglig tyngde er spesielt viktig for kundene dine og for oss.

Du vil om kort tid bli tilsendt et bevis på at du har fullført og bestått Nordpeisskolen, sammen med en liten premie fra oss.

 

Takk for innsatsen og lykke til videre.

 

 

Sist endret: Friday, 9 November 2012, 11:43 AM